Lijn50-verkeersleefbaar

Lijn50-Bewonersplatform 

Update  Juni  2022 : Gaan we voor zachte maatregelen of harde maatregelen?

Er lijkt geen einde aan te komen. 2 jaar nadat het heuvelland op z'n kop stond vanwege de ongekende verkeersoverlast en verkeersdrukte, lijkt het alleen maar erger geworden. Zelfs de Corona lockdowns werden benut om het heuvelland als pretpark te gebruiken. Steeds vaker bezorgt herrieverkeer, snelheidsmaniakken, brulmotoren en scootergroepen overlast voor de inwoners. En of je in het midden van een rustige wijk woont, of aan de rand van een stiltegebied, niemand ontkomt nog aan de herrie, de stank, de hufterigheid en verkeersonveiligheid van en door weggebruikers die weinig op hebben met ons Cittaslow-gebied. 

Het project Verantwoord op Weg (thans Team Heuvelland) werd gestart om een einde te maken aan de verkeersoverlast en verkeersdrukte. En deze maand moeten de gemeenteraden beslissen over een geactualiseerde uitvoeringsagenda (maatregelen).


Het platform Lijn50-verkeersleefbaar heeft zich verdiept in de voorgestelde maatregelen, en is geschokt. Vrijwel alle voorgestelde maatregelen zijn er op gericht om het gedrag van het overlastgevend verkeer te veranderen. Men probeert aan te sluiten bij campagnes, bewustwording, men gaat fietsroutes hernoemen en men wil gaan lobbyen in Den Haag en Brussel voor lagere geluidsnormen. Zachte (softe) maatregelen die géén effect zullen hebben, die handen vol geld kosten.

Ons platform heeft vanaf den beginne gepleit voor hardere maatregelen. Als wij een natuurlijk, landschappelijk en stil gebied willen zijn, dan kun je simpelweg sommige zaken niet meer toestaan. Als je een voetgangersgebied wil voor de veiligheid van voetgangers, dan komt er geen auto meer in. Als je een Cittaslow-gebied wil voor rust, natuur en stilte, dan komt er geen herriemotor of scooter meer in. Toch?

 

Ons platform inventariseert overlastklachten, verzamelt ideeën van inwoners, en probeert als belangengroep met het project Team Heuvelland in contact te blijven. Daarnaast peilen wij de mening onder de 50.000 lijn50 inwoners.


Inwonersplatform Lijn-50 Verkeersleefbaar wil graag van zoveel mogelijk Lijn50-inwoners weten of zij ons standpunt steunen. Gelooft u in bewustwordingscampagnes voor het overlastverkeer, of bent u van mening dat alleen afdwingende (structurele en fysieke) maatregelen tot een oplossing leiden?

Reageer via onderstaand contactformulier en laat ons weten:

  • Ik wil helemaal géén maatregelen tegen verkeersoverlast
  • Ik vertrouw op zachte maatregelen tegen verkeersoverlast
  • Ik vertrouw op harde maatregelen tegen verkeeroverlast


U kunt uw steun uitspreken, eventueel een boodschap achterlaten. Als u zelf veel overlast ondervindt, vernemen wij graag de plaats en straat.  

Deel dit bericht met familie, vrienden en kennissen. Wij proberen van zoveel mogelijk Lijn50-inwoners hun mening te vragen over dit onderwerp.

Wij vragen nadrukkelijk begrip voor het feit dat wij niet (direct) op alle mails kunnen reageren (wij zijn slechts uiterst bezorgde vrijwilligers). 


Tevens benadrukken wij dat uw berichten en e-mails NIET gedeeld of gebruikt zullen worden zonder uw nadrukkelijke toestemming.Onze uitgangspunten:

  • De bewonersplatform LIJN50-VERKEERSLEEFBAAR stelt zich ten doel de verkeersleefbaarheid binnen het Lijn50-gebied te verhogen door een krachtige aanpak van verkeersoverlast en het sterk verminderen van de verkeersdruk. 
  • Wij beogen bewoners een zwaardere stem te laten hebben bij beleidsvorming en bij de uitvoering van maatregelen. 
  • Wij willen op constructieve wijze bijdragen aan projecten, samen met de gemeenten, maar wel als serieuze partner.
  • Ons vertrekpunt is ons basiskapitaal: de natuur, het landschap, rust en stilte. Dit zijn de elementaire bouwstenen van het Heuvelland-DNA.
  • Ons adagium: Natuur op één, Leefbaarheid op twee, en elke vorm van bedrijvigheid (economie, mobiliteit, dagrecreatie etc) op drie, waarbij deze laatste moet passen binnen de kaders van natuur en leefbaarheid (en NIET andersom)


Lijn50-verkeersleefbaar@ziggo.nl
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.